Napisałeś pracę licencjacką, magisterską lub doktorską i chciałbyś ją jak najszybciej złożyć bez niepotrzebnych komplikacji?

Dobrze trafiłeś!

  • przygotujemy Twoją pracę pod względem edytorskim zgodnie z wymogami uczelni (odpowiednio ustawimy parametry strony, dostosujemy rozdziały, podrozdziały, tekst główny, tabele, rysunki i wykresy do podanych kryteriów, przygotujemy automatyczne spisy treści i rysunków/tabel),
  • uporządkujemy przypisy i bibliografię (a każdą pozycję bibliograficzną sprawdzimy w elektronicznych katalogach bibliotecznych),
  • wyeliminujemy błędy ortograficzne, interpunkcyjne, składniowe, gramatyczne itp.,
  • wykonamy dla Ciebie darmową próbkę (do 5 tys. zzs).