Rozszerzanie diety
niemowląt

TYTUŁ: ROZSZERZANIE DIETY NIEMOWLĄT

AUTORKI: Magdalena Komsta, Maja Lech-Fitowska, Daria Matyjak, Marzena Szpak

WYDAWCA: WYDAWNICTWO WYMAGAJĄCE

zakres prac

Projekt książki dla Wydawnictwa Wymagające wymagał – nomen omen – koordynacji na kilku polach. Layout miał oddawać naukowy charakter publikacji, a jednocześnie być przyjazny dla czytelnika. Przepiękna sesja niemowlęca, którą Wydawnictwo zleciło specjalnie na potrzeby tego projektu, stała się motywem przewodnim. Postanowiliśmy wyeksponować zdjęcia i dopasować do nich kolorystykę, która przejawia się m.in. w żywej paginie, na stronach rozdziałowych i w różnego rodzaju aplach wyróżniających ważne treści.
Książka zawiera także przepiękne ilustracje, które należało odpowiednio przygotować do druku. Odpowiadaliśmy także za korektę po składzie.

projekt okładki: Andrzej Świtniewski

efekty